Λεφτά από το ίντερνετ (2)

Πολλά: Μπορείτε να βγάλετε πολλά λεφτά από το ίντερνετ αν διαθέτετε τα απαραίτητα στοιχεία. Αν είστε αναίσθητος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες από τις μεθόδους που αναφέρονται στο "λεφτά από το ίντερνετ (1)". Αν δεν είστε, θα πρέπει να έχετε φαντασία, δημιουργικότητα, όρεξη για πολλή δουλειά και κεφάλαιο για επένδυση.

Με τη φαντασία θα βρείτε κάτι πρωτοποριακό, ελκυστικό, ικανό να διαδοθεί εύκολα και να αφομοιωθεί από πολλούς. Με την δημιουργικότητα θα το κάνετε λειτουργικό και προσιτό στο ευρύ κοινό. Με την όρεξη για δουλειά, θα αφιερώσετε ατελείωτες ώρες στο pc σας (μέχρι να λιώσει το ποντίκι), ώστε να κάνετε τις σκέψεις σας πράξεις. Και με το κεφάλαιο θα κάνετε τα πρώτα και σημαντικά ανοίγματα, στην είσοδο σας στις αγορές. Χωρίς επένδυση δεν γίνεται τίποτα, γιατί ο συναγωνισμός είναι τεράστιος και έχει χτυπήματα κάτω από το τραπέζι. Αν έχετε δει την ταινία με αυτόν τον καραγκιόζη που έβγαλε το facebook (βγάζει πολύ αμερικανίλα το έργο), θα καταλάβατε τι εννοώ.
Αν δεν διαθέτετε τα παραπάνω στοιχεία, θα πρέπει να συμβιβαστείτε με την πραγματικότητα και να ξεχάσετε αυτό το επίπεδο. Τα πολλά λεφτά στο ίντερνετ δεν είναι για σας, είναι για άλλους. Εσάς σας αφορά το "λεφτά από το ίντερνετ (3) - συμπληρωματικό εισόδημα", το οποίο έρχεται σύντομα.