Black hat τεχνικές

Οι μηχανές αναζήτησης και οι σχεδιαστές ιστοσελίδων εμπλέκονται σε μία αέναη διαμάχη.  Οι πρώτοι επιθυμούν την παράδοση έγκυρου περιεχομένου ενώ οι δεύτεροι την κατάταξη των ιστοσελίδων τους στις υψηλότερες θέσεις.  Για τον λόγο αυτό, πολλοί προσπαθούν με δόλιους τρόπους και μηχανισμούς να παραπλανήσουν τόσο τις μηχανές αναζήτησης όσο και τους τελικούς
χρήστες.  Η χρήση των black hat  τεχνικών είναι τόσο παλιά όσο και οι μηχανές αναζήτησης.  Οι πιο δημοφιλής είναι οι προαναφερθέντες cloaking  και spamdexing. 


                                                                             Cloaking 
Το cloaking  είναι μια τεχνική όπου το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας που παρουσιάζεται στο πρόγραμμα  «αράχνη»  της μηχανής αναζήτησης είναι διαφορετικό από αυτό που παρουσιάζεται στον τελικό χρήστη όταν επισκεφτεί την ιστοσελίδα. Ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτό είναι η χρήση της διεύθυνσης ΙΡ της ιστοσελίδας,  ή του πράκτορα που ζητά την HTTP.  Δημιουργούνται δύο σύνολα από ιστοσελίδες,  ένα για τους επισκέπτες –  χρήστες και ένα για τα προγράμματα των μηχανών αναζήτησης.  Με τον τρόπο αυτό τα προγράμματα spiders προσπελαύνουν διαφορετική σελίδα η οποία μπορεί να είναι διαφορετικού περιεχομένου από την αρχική και η οποία κατατάσσεται ψηλότερα.  Κάθε φορά που ζητείται η σελίδα ανάλογα αν είναι πρόγραμμα της μηχανής αναζήτησης επιστρέφεται η ανάλογη σελίδα.  Ο διαχωρισμός πραγματοποιείται συνήθως με βάση την διεύθυνση ΙΡ ή του πράκτορα που ζητά την HTTP σύνδεση. 
Ο μόνος νόμιμος τρόπος για χρήση της μεθόδου cloaking  είναι για περιεχόμενα τα οποία οι μηχανές αναζήτησης δεν μπορούν να προσπελάσουν,  όπως Macromedia Flash. Με χρήση του cloaking,  οι τελικοί χρήστες εξαπατώνται κι επισκέπτονται ιστοσελίδες οι οποίες είτε έχουν μικρή είτε σε αρκετές περιπτώσεις καμία συνάφεια με τα κριτήρια της αναζήτησης τους. 

                                             Τοποθέτηση κρυμμένου κειμένου
Σε πολλές περιπτώσεις, σχεδιαστές επιθυμώντας την καλύτερη ανάδειξη της ιστοσελίδας τους,  τοποθετούν ή πιο σωστά  «κρύβουν»  κείμενο,  λέξεις ή υπερσυνδέσμους,  με το να τα χρωματίζουν με το ίδιο χρώμα με το φόντο –  Για παράδειγμα άσπρα γράμματα σε λευκή σελίδα.  Το κρυμμένο κείμενο μπορεί να το προσπελάσει το πρόγραμμα spider  αλλά οι επισκέπτες μιας ιστοσελίδας δεν μπορούν να το διακρίνουν.  
Η τοποθέτηση κρυμμένου κειμένου ανήκει στην κατηγορία τεχνικών «εξαπάτησης»  μέσω ρου περιεχομένου μιας ιστοσελίδας.  Παρόμοιες τέτοιες τεχνικές είναι η τοποθέτηση πολλαπλών αντιγράφων ενός τίτλου μέσα σε μια ιστοσελίδα και τοποθέτηση πολλαπλών αντιγράφων λέξεων κλειδιών μέσα στην ιστοσελίδα με πολύ μικρή γραμματοσειρά

                                                Χρήση doorway ιστοσελίδων
Οι doorway  ιστοσελίδες δημιουργούνται με αποκλειστικό σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη κατάταξη στα φυσικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης και η οποία από μόνη της δεν παρέχει αξιόλογες πληροφορίες σε όσους την επισκέπτονται.  Συνήθως οι ιστοσελίδες αυτής της μορφής καθοδηγούν ή παρασύρουν τους επισκέπτες σε άλλες ιστοσελίδες πολλές φορές με αυτόματο μηχανικό τρόπο π.χ.  προωθώντας τους σε άλλες ιστοσελίδες μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων.  
Για παράδειγμα,  σε μια ιστοσελίδα που ασχολείται με την μαγειρική μπορεί κάποιος να δημιουργήσει πολλές doorway  ιστοσελίδες για διάφορα είδη μαγειρικής,  όπως για κινέζική,  γαλλική,  ισπανική κουζίνα κτλ,  οι οποίες περιλαμβάνουν όρους σχετικού με την κάθε κουζίνα αλλά το κείμενο αποτελεί
ένα αντίγραφο των άλλων ιστοσελίδων.  Όλες οι ιστοσελίδες αυτές τελικά οδηγούν στην κύρια ιστοσελίδα μαγειρικής. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις,  όταν γίνεται συνδυασμός με την τεχνική του cloacking,  οι επισκέπτες ενδέχεται να μην αντιληφθούν ποτέ την παρουσία των doorway ιστοσελίδες. Μερικά από τα ονόματα που χρησιμοποιούνται για τις ιστοσελίδες αυτές είναι Bridge Pages, Gateway Pages και Jump Pages. 

                                                                      Spamdexing 
Μια άλλη μη νόμιμη τεχνική για την βελτίωση της κατάταξης μιας ιστοσελίδας είναι το spamdexing. Η μέθοδος αυτή αναφέρεται στην εσκεμμένη δημιουργία ιστοσελίδων οι οποίες θα κατηγοριοποιηθούν από τη μηχανή αναζήτησης με σκοπό την αύξηση της πιθανότητας της ιστοσελίδας που προωθείται να
βρίσκεται ανάμεσα στα αρχικά αποτελέσματα που επιστρέφει η μηχανή αναζήτησης.  Εφαρμογή της μεθόδου αυτής είναι η δημιουργία ιστοσελίδων «φαντασμάτων» όπου στην ουσία δημιουργούν μια ιστοσελίδα πανομοιότυπη με την ιστοσελίδα του πελάτη στο οποίο θα εφαρμόσουν τις τακτικές SEO που γνωρίζουν.  Οι υπερσύνδεσμοι στέλνουν στην ιστοσελίδα του πελάτη με αποτέλεσμα την παραγωγή μεγαλύτερης κίνησης.  Παράδειγμα ιστοσελίδας φαντάσματος μπορεί κανείς να δει στο http://www.internetservices.gr/ και στο http://www.1-internet.net/,  τα οποία είναι στην ουσία δυο πανομοιότυπες ιστοσελίδες της ίδιας εταιρείας.  
Τέλος,  συνήθης τεχνική είναι η καταχώρηση της ιστοσελίδας σε ειδικές ιστοσελίδες που ονομάζονται Web Farms, Web Rings  ή Links Exchange,  οι οποίες έχουν δημιουργηθεί ώστε να έχουν μόνο υπερσυνδέσμους σε διάφορες σελίδες.  
Οι μηχανές αναζήτησης επιθυμώντας να προστατέψουν τους χρήστες τους από τέτοια τεχνάσματα,  εφαρμόζουν πολιτικές που περιλαμβάνουν την τιμωρία των ιστοσελίδων που τις χρησιμοποιούν.  Οι τιμωρίες μπορεί να διαφέρουν και ενδεικτικά είναι η αφαίρεση των ιστοσελίδων από το ευρετήριο τους για ορισμένο χρονικό διάστημα.  Η Google,  τον Φεβρουάριο του 2006  αφαίρεσε τις ιστοσελίδες των εταιρειών BMW και Ricoh της Γερμανίας από το ευρετήριο της για χρήση αυτών των τεχνικών.

                                                                 Google bombing 
Μια σχετικά νέα τεχνική για επηρεασμό της θέσης κατάταξης μιας ιστοσελίδας αποτελεί η τεχνική google bombing, η οποία όπως φαίνεται κι από το όνομα της προσπαθεί να επηρεάσει κι ενδεχομένως να καθορίσει μόνο την σειρά κατάταξης των ιστοσελίδων όπως προσδιορίζεται από τον αλγόριθμο της
εταιρείας Google, PageRank. Στόχος της χρήσης της τεχνική αυτής είναι δεν είναι πάντα η προώθηση μιας συγκεκριμένης ιστοσελίδας για διαφημιστικούς λόγους αλλά πολλές φορές τα κίνητρα είναι είτε χιουμοριστικά είτε πολιτικά.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο αλγόριθμος PageRank κατατάσσει ψηλότερα μια ιστοσελίδα αν αναφέρεται,  μέσω υπερσυνδέσμου,  σε πολλές άλλες ιστοσελιδές. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείτε ένα Google bomb, όταν πολλές ιστοσελίδες παρέχουν συνδέσμους σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα.  Ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος αποτελεί η τοποθέτηση υπερσυνδέσμων σε blogs  ή forums  με μεγάλη επισκεψιμότητα.  Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τόσο η Google bomb  που αναφέρεται στο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, George Bush  όσο και στην υπουργό παιδείας της Ελλάδας,  Μαριέττα Γιαννάκου Κουτσίκου.  Στην πρώτη περίπτωση η πληκτρολόγηση της λέξης “failure”  στο πεδίο αναζήτησης της Google, επιστρέφει σαν πρώτο αποτέλεσμα το βιογραφικό του George Bush  (www.whitehouse.gov/president), ενώ στην δεύτερη περίπτωση η λέξη-κλειδί «κατσίκα»  επιστρέφει την ιστοσελίδα της υπουργού παιδείας.  (www.giannakou.gr).  
Η τεχνική Google bombing  εμφανίζει πολλά κοινά με την προαναφερθέντα τεχνική spamdexing,  με κύρια διαφορά ότι η πρώτη έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως για σταυρικούς σκοπούς και για να εκφράσει πολιτική θέση,  ενώ η δεύτερη έχει κυρίως εμπορικά κίνητρα.  

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου