White hat τεχνικές

Η αποδοτική σχεδίαση μιας ιστοσελίδας είναι μόνο η αρχή της διαδικασίας SEO.  Οι μηχανές αναζήτησης δεν ενδιαφέρονται για την εμφάνιση τηςσελίδας,  ενδιαφέρονται όμως για τις τεχνικές λεπτομέρειες.  Οι τεχνικές λεπτομέρειες περιλαμβάνουν δυο ειδών στοιχεία.  Αυτά διακρίνονται
γενικότερα σε on-page  και off-page.  Οπότε,  έχουμε αντίστοιχα on-page  optimization και off-page optimization [5]. Επιπλέον, όπως έχει ήδη αναφερθεί οι τεχνικές βελτιστοποίησης διαχωρίζονται στις καλόβουλες, white hat, και στις κακόβουλες, black hat.
Οι white hat περιλαμβάνουν και κινούνται στις γενικές οδηγίες και αρχές για του τι είναι αποδεκτό και τι όχι από τις μηχανές αναζήτησης.  Γενικά,  επικεντρώνονται στην δημιουργία κατάλληλου περιεχομένου ώστε να είναι πιο εύκολα προσβάσιμο από τα προγράμματα crawlers της μηχανής αναζήτησης.  Πολύ συχνά, οι σχεδιαστές ιστοσελίδων πραγματοποιούν «σοβαρά» λάθη και παραλείψεις κατά τον σχεδιασμό των ιστοσελίδων με αποτέλεσμα την χαμηλή κατάταξη τους στα φυσικά αποτελέσματα μιας αναζήτησης. Οι τεχνικές white  hat SEOs  προσπαθούν να ανακαλύψουν και να διορθώσουν τα λάθη αυτά,  όπως είναι μη προσπελάσιμα από την μηχανή αναζήτησης μενού,  «σπασμένους»  υπερσυνδέσμους και προσωρινές αποστολές σε νέες διευθύνσεις. 

Καθώς οι μηχανές αναζήτησης βασίζονται κυρίως στο κείμενο, πολλές από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη εύκολη πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα αποτελούν και αποτελεσματικές τεχνικές SEO.  Ιδιαίτερα η Google  δίνει προτεραιότητα στις πιο εύκολα προσβάσιμες ιστοσελίδες μέσω της νέας έκδοσης Google Accessible Web Search. 
Υπάρχουν επίσης πολλές τεχνικές για την βελτιστοποίηση περιεχομένων πολυμέσων,  που παραδοσιακά είναι πιο δύσκολα προσπελάσιμο από τους crawlers,  οι οποίες περιλαμβάνουν την συμπερίληψη ALT  γνωρισμάτων καιεπικεφαλίδες κειμένου. Ακόμα και Flash βίντεο μπορούν αν βελτιστοποιηθούν με την προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε περίπτωση που ο τελικός χρήστης δεν μπορεί να το προσπελάσει.  
Οι παρακάτω μέθοδοι θεωρούνται και οι πιο αποδοτικοί και δημοφιλής για την
βελτίωση της κατάταξης μιας ιστοσελίδας: 
· Χρήση μοναδικού και σχετικού τίτλου για ονομασία κάθε ιστοσελίδας
· Αντικατάσταση ασαφών όρων με συγκεκριμένη ορολογία σχετική με το θέμα της ιστοσελίδας
· Παροχή μοναδικού και ποιοτικού περιεχομένου το οποίο να απευθύνεται στα ενδιαφέροντα των επισκεπτών
· Χρήση ακριβής περιγραφής στα meta tags  ώστε να είναι πιο πληροφοριακά και αποδοτικά
· Πρόσβαση σε όλες τις ιστοσελίδες ενός δικτυακού χώρου με χρήση υπερσυνδέσμων
· Δυνατότητα των web crawlers  των μηχανών αναζήτησης να προσπελάσουν μια ιστοσελίδα χωρίς τη χρήση cookies και καταγραφής (logging in) 
· Ανάπτυξη “link bait”  στρατηγικών:  τεχνικές που δελεάζουν άλλες ιστοσελίδες για εισαγωγή υπερσυνδέσμου προς της ιστοσελίδα της επιχείρησης.
Καθώς οι στρατηγικές βελτιστοποίησης έχουν αναχθεί σε ύψιστης σημασίας για την επιτυχία μιας εμπορικής ιστοσελίδας υπάρχουν στην βιβλιογραφία μελέτες,  άρθρα και χρήσιμες συμβουλές για αποτελεσματικές SEO  στρατηγικές. Ενδεικτικά στις παρακάτω ενότητες αναλύονται κάποιες από τις πιο σημαντικές τεχνικές βελτιστοποίησης.


                     Επιλογή κατάλληλων λέξεων κλειδιών
Ο κάθε διαφημιζόμενος χρειάζεται να στοχεύει σε συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις κλειδιά ώστε να εμφανίζεται στις πρώτες σελίδες των αποτελεσμάτων για τα κριτήρια αυτά.  Χρειάζεται πριν την επιλογή αυτή όμως,  η οποία είναι πολύ σημαντική,  μια αντίστοιχη μελέτη του ανταγωνισμού για τις
συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά. Ένας πολύ διαδεδομένος τρόπος είναι η μελέτη των αντίστοιχων λέξεων κλειδιών που χρησιμοποιούν στις ιστοσελίδες τους οι ανταγωνιστικές εταιρείες.  Αυτά μπορεί πολύ εύκολα να βρεθούν παρατηρώντας το meta-tag keywords  στον κώδικα κάθε ιστοσελίδας.  Επιπλέον ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην γνώση του κοινού στο οποίο απευθύνεται μια επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας της.  Οι σχεδιαστές ιστοσελίδας οφείλουν να έχουν πλήρη γνώση τόσο του αγοραστικού κοινού στο οποίο στοχεύει μια επιχείρηση όσο και των προϊόντων τα οποία προωθεί αυτή. Η γνώση αυτή συνήθως παρέχεται σε συνεργασία με τους υπεύθυνους του τμήματος προώθησης προϊόντων.  Εισαγωγή των σωστών λέξεων κλειδιών μπορεί να κάνει μια επιχείρηση ιδιαίτερα ανταγωνιστική. 
Οι λέξεις κλειδιά πρέπει να υπάρχουν αρκετά συχνά στο περιεχόμενο αλλά όχι σε υπερβολικό βαθμό διότι τότε οι μηχανές αναζήτησης αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για απόπειρα εξαπάτησης και βαθμολογούν αρνητικά τη σελίδα αυτή. Επομένως, το η πυκνότητα εμφάνισης των λέξεων και φράσεων αυτών,  η πυκνότητα με την οποία εμφανίζεται μια λέξη ανάμεσα στις άλλες δεν πρέπει να ξεπερνά το 4%-7%.  


Ενδεικτικά κάποιες καλές εξειδικευμένες τεχνικές είναι η χρήση των λέξεων
κλειδιών [6]: 
· Στα meta keywords, αν και δεν είναι απαραίτητο για το Google 
· Στην μετα-περιγραφή μιας ιστοσελίδας
· Στον τίτλο αριστερά αλλά όχι σαν πρώτη λέξη
· Σε κεφαλίδες μεγαλύτερες του H3 
· Με έντονη γραφή στην δεύτερη παράγραφο αν είναι δυνατό (όχι σαν πρώτη χρήση) 
· Με πλάγια γραφή οπουδήποτε στο κείμενο (όχι σαν πρώτη χρήση) 
· Στο ALT tag μιας εικόνας καθώς και στο όνομα αυτής

· Σε εξωτερικούς υπερσυνδέσμους κατά προτίμηση σε ιστοσελίδες με βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 8 


Χρήση μοναδικού ονόματος και ακριβής περιγραφή στα meta-tags 
Αναφέρθηκε ότι απαιτείται η χρήση μοναδικού και σχετικού τίτλου για ονομασία κάθε ιστοσελίδας καθώς και χρήση περιγραφικών meta-tags.  Για παράδειγμα όταν μια επιχείρηση η οποία εμπορεύεται ποδήλατα επιθυμεί να προωθήσει τα προϊόντα της μέσω του Παγκόσμιου Ιστού πρέπει η διεύθυνση της αρχικής της σελίδας να περιέχει την λέξη κλειδί ποδήλατα.  Δηλαδή αντί του ονόματος mainpage.asp?id=info  το οποίο δεν περιλαμβάνει καμία πληροφορία,  να χρησιμοποιηθεί το όνομα bicycle-info.html.  Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η κατάταξη της ιστοσελίδας σε ψηλότερες θέσεις από τις μηχανές αναζήτησης όταν πραγματοποιηθεί αναζήτηση με λέξη κλειδί το bicycle.  
Να σημειώσουμε επίσης ότι το περισσότερο βάρος από τις μηχανές αναζήτησης θα δοθεί στο όνομα του domain  του ίδιου.  Για παράδειγμα,  μια ιστοσελίδα με όνομα www.bicycles-sales.com έχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανιστεί ψηλότερα από μια δεύτερη ιστοσελίδα που εμπορεύεται ποδήλατα αλλά έχει διεύθυνση  www.anycompany.com.  
Όσον αφορά την αποδοτική περιγραφή μετα-πληροφορίας,  ένα εξαιρετικά δημοφιλές SEO εργαλείο είναι ο Advanced Meta-Tags Generator, ο οποίος παρέχει χρήσιμη βοήθεια στους σχεδιαστές ιστοσελίδων ώστε να προσθέσουν meta-tag  κώδικα στην ιστοσελίδα τους για να βελτιώσουν την «ορατότητα» τους από της μηχανές αναζήτησης.


Ανάπτυξη “link bait” στρατηγικών
Το link baiting (or linkbaiting)  αποτελεί μια σχετικά καινούργια τεχνική για βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας και έγκειται στο να προσελκύεις υπερσυνδέσμους στην ιστοσελίδα σου με φυσικό τρόπο με το να δημιουργήσεις κάτι για το οποίο ο κόσμος θα ασχοληθεί, θα το συζητήσει σε16 forums, θα το σχολιάσει σε blogs κτλ. Στόχος της SEO αυτής τεχνικής είναι να αυξηθεί η δημοτικότητα μιας ιστοσελίδας όπως αυτή ορίζεται από τον αλγόριθμο PageRank του Google. 
Σε ένα άρθρο του ο Nick Wilson προτείνει διάφορους αποτελεσματικούς τρόπους για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής και τονίζει ότι το πιο σημαντικό είναι να δημιουργήσει κάποιος στην ιστοσελίδα του κάτι το οποίο θα λειτουργήσει σαν  «γάντζος»  ή  «δόλωμα»  για τον υπόλοιπο κόσμο.  Μερικά τέτοια θέματα – δολώματα είναι τα ακόλουθα: 
· Γραφή ενός ενδιαφέροντος άρθρου
· Ύπαρξη αναφορών όπως ιστορία ενός πράγματος,  ή τρόπος πραγματοποίησης κάποιου πράγματος
· Ύπαρξη αστείων σε μια ιστοσελίδα
· Ύπαρξη των τελευταίων νέων
Τα παραπάνω είναι μόνο ενδεικτικά για το πως μπορεί κάποιος να κάνει την ιστοσελίδα του πιο ενδιαφέρουσα και να προσελκύσει υπερσυνδέσμους σε αυτήν

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου