Σωστές πρακτικές για την περιήγηση στον ιστότοπο σας

1) Χρησιµοποιήστε µια λογικά ιεραρχηµένη δοµή - Προσπαθήστε να διευκολύνετε όσο το δυνατόν περισσότερο τη µετάβαση των χρηστών από το γενικό στο εξειδικευµένο περιεχόµενο του ιστοτόπου σας. Προσθέστε σελίδες περιήγησης στα σηµεία όπου είναιαπαραίτητες και συνδυάστε τις µε τους εσωτερικούς συνδέσµους του ιστοτόπου σας.
Αποφύγετε:
• τη δηµιουργία περίπλοκων δικτύων συνδέσµων περιήγησης, συνδέοντας για παράδειγµα κάθε σελίδα του ιστοτόπου σας µε όλες τις υπόλοιπες σελίδες
• την υπερβολική διάσπαση του περιεχοµένου σας σε µικρότερα τµήµατα (σε σηµείο ώστε να απαιτούνται τουλάχιστον είκοσι κλικ για την προβολή του περιεχοµένου δευτερεύουσων σελίδων)

2) Επιλέξτε τη χρήση κειµένου για την περιήγηση - Ελέγχοντας την περιήγηση από σελίδα σε σελίδα µέσω συνδέσµων κειµένου διευκολύνετε την ανίχνευση και την κατανόηση του ιστοτόπου σας από τις µηχανές αναζήτησης. Επίσης, πολλοί χρήστες προτιµούν αυτή τη µέθοδο περιήγησης, ιδιαίτερα σε υπολογιστές που δεν υποστηρίζουν Flash ή JavaScript.
Αποφύγετε:
• τη χρήση µεθόδων περιήγησης που βασίζονται αποκλειστικά σε αναπτυσσόµενα µενού, εικόνες ή κινούµενες εικόνες (παρά το γεγονός ότι αρκετές µηχανές αναζήτησης µπορούν να εντοπίσουν αυτούς τους συνδέσµους, η πρόσβαση στον ιστότοπό σας βελτιώνεται σηµαντικά εάν ο χρήστης µπορεί να δει όλες τις σελίδες µέσω κανονικών συνδέσµων κειµένου.

3) Χρησιµοποιήστε ίχνη πλοήγησης - Τα ίχνη πλοήγησης είναι µια σειρά εσωτερικώνσυνδέσµων στο κάτω ή το επάνω µέρος της σελίδας οι οποίοι επιτρέπουν στους επισκέπτες να µετακινούνται εύκολα στην προηγούµενη ή την επόµενη κεντρική σελίδα. Στα περισσότερα ίχνη πλοήγησης εµφανίζεται πρώτη η πιο γενική - συνήθως η κεντρική - σελίδα στην αριστερή πλευρά, ενώ στη δεξιά πλευρά παρουσιάζονται σε λίστα τα σηµαντικότερα τµήµατα του ιστοτόπου.

4) Εισαγωγή χάρτη ιστοτόπου HTML και χρήση αρχείου χάρτη ιστοτόπου σε µορφή XML - Ένας απλός χάρτης ιστοτόπου που περιέχει συνδέσµους για όλες ή τις σηµαντικότερες σελίδες του ιστοτόπου (εάν ο αριθµός των σελίδων είναι πολύ µεγάλος) είναι ιδιαίτερα χρήσιµος για τους επισκέπτες σας. Η δηµιουργία ενός αρχείου χάρτη ιστοτόπου σε µορφή XML εξασφαλίζει τον εντοπισµό των σελίδων του ιστοτόπου σας από τις µηχανές αναζήτησης.
Αποφύγετε:
• τη χρήση µη ενηµερωµένου χάρτη ιστοτόπου HTML µε προβληµατικούς συνδέσµους
• τη δηµιουργία χάρτη ιστοτόπου HTML που απλώς εµφανίζει σε λίστα τις σελίδες χωρίς καµία οργάνωση, για παράδειγµα χωρίς ταξινόµηση ανά θέµα.

5) Σκεφτείτε τι θα συµβεί εάν ο χρήστης αφαιρέσει ένα τµήµα της διεύθυνσης τοποθεσίας - Ορισµένοι χρήστες µπορεί να προσπαθήσουν να επισκεφτούν τη σελίδα σας εισάγοντας ένα τµήµα της διεύθυνσης τοποθεσίας, εποµένως πρέπει να έχετε προβλέψει αυτό το ενδεχόµενο. Για παράδειγµα, αντί να χρησιµοποιήσει τους συνδέσµους µε ίχνη πλοήγησης στη σελίδα, ο χρήστης µπορεί να παραλείψει ένα τµήµα της διεύθυνσης τοποθεσίας ελπίζοντας να βρει ένα γενικότερο περιεχόµενο. Εποµένως, µπορεί να επισκεφτεί τη διεύθυνση http://www.tosapounitisgiagias.gr/news/2008/xeiropoiita-sapounia-kritis.htm και, στη συνέχεια, να καταχωρίσει τη διεύθυνση http://www.tosapounitisgiagias.gr/news/2008/ στη γραµµή διεύθυνσης του προγράµµατος περιήγησης, θεωρώντας ότι µε αυτόν τον τρόπο θα εµφανιστούν όλες οι ειδήσεις για το 2008. Σε αυτή την περίπτωση θα εµφανιστεί περιεχόµενο από τον ιστότοπό σας ή ο χρήστης θα λάβει σφάλµα µε κωδικό 404 ("δεν βρέθηκε η σελίδα"); Και τι θα συµβεί εάν ο χρήστης µετακινηθεί στο προηγούµενο επίπεδο του καταλόγου, επιλέγοντας τη διεύθυνση http://www.tosapounitisgiagias.gr/news/;
6) Χρησιµοποιήστε µια χρήσιµη σελίδα 404 - Οι χρήστες ενδέχεται να βρεθούν σε µια σελίδα που δεν υπάρχει στον ιστότοπό σας, είτε επιλέγοντας έναν προβληµατικό σύνδεσµο είτε πληκτρολογώντας µια λανθασµένη διεύθυνση τοποθεσίας. ∆ηµιουργώντας µια προσαρµοσµένη σελίδα 404, η οποία θα καθοδηγεί τους χρήστες σε άλλη σελίδα του ιστοτόπου σας που λειτουργεί κανονικά, µπορείτε να διευκολύνετε σε µεγάλο βαθµό τους επισκέπτες σας. Η σελίδα 404 που θα δηµιουργήσετε µπορεί να περιλαµβάνει ένα σύνδεσµο µε τον οποίο ο χρήστης θα επιστρέφει στην κεντρική σελίδα, καθώς και συνδέσµους για το δηµοφιλέστερο ή οποιοδήποτε σχετικό περιεχόµενο του ιστοτόπου σας. Το Google παρέχει ένα γραφικό στοιχείο 404 το οποίο µπορείτε να ενσωµατώσετε στη σελίδα 404 που θα δηµιουργήσετε, προσθέτοντας ακόµη περισσότερες χρήσιµες λειτουργίες. Επίσης, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα Εργαλεία για Webmasters Google προκειµένου να βρείτε τις προελεύσεις των διευθύνσεων τοποθεσίας που προκαλούν την εµφάνιση του µηνύµατος σφάλµατος "δεν βρέθηκε".
Αποφύγετε:
• την ευρετηρίαση των σελίδων 404 σε µηχανές αναζήτησης (βεβαιωθείτε ότι ο server ιστού έχει διαµορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιστρέφεται ο κωδικός κατάστασης 404 HTTP όταν ζητούνται από χρήστες σελίδες που δεν υπάρχουν)
• τη χρήση αόριστων µηνυµάτων, όπως "∆εν βρέθηκε", "404" ή ακόµη την κατάργηση της σελίδας 404
• τη χρήση σελίδων 404 των οποίων η σχεδίαση δεν συµβαδίζει µε την υπόλοιπη
εµφάνιση του ιστοτόπου σας.

1 σχόλιο :