Μεταφορά χρημάτων από Paypal σε Alertpay

Μεταφορά χρημάτων από Paypal σε Alertpay δεν γίνεται απευθείας. Θα πρέπει να συνδέσετε τον Paypal λογαριασμό σας με κάποιο τραπεζικό λογαριασμό ή με μια κάρτα (πιστωτική, προπληρωμένη, cashcard, ή κάρτα αγορών), να μεταφέρετε τα χρήματα στην κάρτα και μετά να συνδέσετε την κάρτα με τον Alertpay λογαριασμό σας. Με τις τελευταίες αλλαγές που έγιναν, για λόγους ασφαλείας, για να μεταφερθούν χρήματα από paypal σε κάρτα και αντίστροφα, θα πρέπει να επισκεφτείτε μια φορά την τράπεζα και να δηλώσετε ότι θα χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη κάρτα με τον συγκεκριμένο λογαριασμό paypal.
Αυτό ισχύει για όλους τους διαδικτυακούς μεσολαβητές.
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου